Sociale

Të punosh në Grupin BALFIN, ja programi i praktikës ku aplikuan mbi 500 studentë

Nevoja e të rinjve në Shqipëri për zhvillim profesional e mundësi karriere është shumë e lartë. Të rinjtë shqiptarë janë energjikë, ambiciozë dhe me ëndrra.

Kjo u dëshmua edhe në thirrjen e parë të aplikimeve për programin e Praktikës dhe Punësimit nga B4Students, një program i dedikuar studentëve, i cili po i përkrah tashmë ata në forma të ndryshme.Më shumë se 500 aplikime u dërguan nga studentë të universitetevetë ndryshme të Shqipërisëbrenda një muaji,përmes platformëssë posaçmewww.b4students.com.

Këtë vit, programi i Praktikës dhe Punësimit nga B4Students organizohet në bashkëpunim me 10 shoqëri të Grupit BALFIN, pranë të cilavedo të zhvillojnë praktikën profesionale në periudhën 15 shtator – 15 dhjetor 2021 një numër i konsiderueshëm nga studentët që kanë aplikuar.

Përzgjedhja e studentëve do të bëhet nëpërmjet intervistimit nga anae ekspertëve të Burimeve Njerëzore të shoqërive ku ata vetë kanë aplikuar, konkretisht: ACREM (që menaxhon qendrat tregtare TEG dhe QTU), Albchrome, Neptun Albania, Fashion Group Albania, Jumbo Albania, ManeTCI, Milsped Albania, Stella Mare, SPAR Albania dhe Tirana Bank. Intervistat do të përfundojnë në10 shtator 2021, në mënyrë që fituesit t’u bashkohen sa më shpejt kompanive.

Sipas Oltjon Valisit, drejtues i programit, B4Students po jep rezultate: “aktiviteti bankar, shitjet me pakicë dhe fusha e shërbimeve, rezultojnë se janë tre nga industritë më të preferuara nga studentët,ndërsa shoqëritë me numrin më të lartë të aplikimeve janë Tirana Bank, Neptun Albania, Fashion Group Albania dhe ACREM. Profilet e praktikës që kanë tërhequr më tepër vëmendje te studentët janë Teknologji & Informacion dhe Shitjet/Retail nga Tirana Bank, Financë & Kontabilitet nga Neptun Albania si dhe Leasing nga ACREM” – shprehet ai.

Me programin e Praktikës dhe Punësimit, B4Students synon të kontribuojë në aftësimin profesional të studentëve në Shqipëri dhe integrimin e tyre në tregun e punës në një fazë sa më të hershme, duke i dhënë mundësinë të krijojnë përvojë pune në profilin e dëshiruar, të zhvillojnë njohuri e aftësi të reja, të ndërtojnë kontakte e bashkëpunojnë me profesionistë nga shoqëri të Grupit BALFIN, të cilat, bazuar në performancën e praktikantëve do të propozojnë mundësi punësimi.

Mundësia për punësim në shoqëritë e BALFIN është e lartë dhe kjo konfirmohet edhe nga Elvin Nosi, Drejtor i Burimeve Njerëzore të Grupit, i cili shprehet se “nga të dhënat ndër vite, rezulton se mbi 32% e praktikantëve arrijnë të punësohen tek ne gjatë apo pas praktikës profesionale, dhe mbi 98% e tyre do i rekomandonin kompanitë e Grupit tek studentët e tjerë”.

B4Students nisi në muajin majtë këtij viti me Konkursin e Ideve të Biznesit, ku siguruan mbështetje me grant dhe mentorim dy projekte biznesi nga studentët Erasmia Varfi, Kejli Doda dhe Ilda Haxhiu. Komponenti i Praktikës & Punësimit është aktiviteti i dytë radhazi, pas të cilit do të vijohet me Konkursin e Sfidave të Biznesit, ku studentët do të ftohen të analizojnë një sfidë reale nga veprimtaria ekonomike dhe të propozojnë zgjidhje. Aplikimet për këtë konkurs do të nisin më 20 shtator 2021. Deri në fund të vitit, studentët e organizuar në klubet e universitetevedo të kenë mundësi të bëhen pjesë e thirrjes për projekt-ide me fokus social, e cila do të mbështesë fituesit me grant e këshillim.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top